תמונות

רשימת "יחד", לאחר התיקון באתר ועדת הבחירות לכנסת צילום: