תמונות

שחקני אשדוד מאושרים אחרי שהכפילו את היתרון (שי לוי)