תמונות

היסטוריה או סנסציה? נדאל מול פרר (gettyimages)