תמונות

משוכנע שהמינוי יהיה מוצלח. מזרחי (אלן שיבר)