תמונות

מלחמת שלום הגליל צילום: ארכיון צה"ל משרד והביטחון