תמונות

חזר להרכב אחרי תקופה ארוכה. משומר (אנצ'ו גוש ג'יני)