תמונות

ארווינג. היעדרות שלו היא מכה אנושה (getty)