תמונות

הגדר המזרחית הנבנית בגבול ירדן צילום: אגף ההנדסה והבינוי במשרד הביטחון