תמונות

השעות ישי גזית וסיון טלמור צילום: תמר קרוון