תמונות

טוטו תמוז. מטרפד את המעבר לחיפה? (קובי אליהו)