תמונות

השופטים טועמים את הצלחת הבינונית של חן ואלון צילום: מתוך בייקאוף ישראל