תמונות

קצת אוויר לפני הקרבות. פסר ופ"ת (אלן שיבר)