תמונות

ויקי עוזר, חדר עבודה מכחולים גובה צילום: הגר דופלט