תמונות

אפילו ח"כ צחי הנגבי לקח פסק זמן מהבחירות והגיע לכרמל