תמונות

גני ילדים 26, צורות שמעודדות משחק, דמיון ויצירתיות, תכנון-דרור צור צילום: אסף רונן