תמונות

הירוקים רוצים לחייך שוב. סכנין תיתן להם? (יוסי שקל)