תמונות

והאדומים הוכיחו שגם אירופיות ידברו חזק בברזיל GETTYIMAGES)