תמונות

בוגזלו. יחזור אחרי שלושה חודשים (אלן שיבר)