תמונות

יבואה, מה יהיה איתו? הפועל חייבת חלוץ פורה (רועי גלדסטון)