תמונות

פזם-חיילי אב"כ עם סרבלים וקסדות לשימוש פזם בלבד צילום: מיכאל גרשקוביץ