תמונות

"לראשי מכבי יש חזון". עם שמעון מזרחי (GETTY)