תמונות

נאלץ להתעסק גם בעניינים משפטיים. מקל (GETTY)