תמונות

נרקיס ברזני, מדף ארגז צילום: ירון ולרשטיינר