תמונות

ג'וינר וגינת מאושרים. קרית אתא קרובה לעלייה (איגוד הכדורסל)