תמונות

שתי הקבוצות לא הרשימו. אחת ניצחה (אלן שיבר)