תמונות

ז'יניאק. שני בטבלת מלך השערים רק ללקאזט (Getty)