תמונות

ירידה תכתים גם את הקריירה שלו. אלי כהן (אלן שיבר)