תמונות

ניר קלינגר עם שמעון ביטון. &"לא נעולים על שחקן זה או אחר&" (משה חר