תמונות

הכיסא לא היה יציב בשום שלב. גודס (אלן שיבר)