תמונות

הנבחרת תנסה לסיים לפחות במקום השלישי (gettyimages)