תמונות

סטיבן טיקו. גם הוא נבחן באשדוד (משה חרמון)