תמונות

בן והבה מציל מהקו. טוברוק נעלה את השער (משה חרמון)