תמונות

לא נבהל מפיגור במערכה השניה. ג'וקוביץ' (gettyimages)