תמונות

דודי סלע, אמיר וינטרוב, ג´רי ינוביץ´ ומרסין גארון