תמונות

יחזיר את הנחישות לסכנין? אלי כהן (אלן שיבר)