תמונות

לפחות השאיר קצת תקווה. וארלה (gettyimages(