תמונות

חן אמסלם לשול, אפריל 2016 צילום: עמית שסטוביץ