תמונות

שער 11 העונה ועליה מעל לקו. לאסוגה (GETTYIMAGES)