תמונות

קפיטאניס. הקפריסאים ישפטו בגרין (אור שפונדר)