תמונות

לא רצה להפקיר את החברים. סטויקוביץ' והתקרית באוסטריה