תמונות

תוספת כח משמעותית לחיפה. קריאף (צילום: יוסי שקל)