תמונות

עכשיו הוא יתן לסופו מנוחה? בלאט (אלן שיבר). צפו בתגובות