תמונות

הפקת אור, מירב ברזילי פלד, מיטה צילום: לימור הרצוג אהרוני