תמונות

שוב בירוק. עוד קדנציה של דגני בכפר גלים (יוסי שקל)