תמונות

ועדת המשמעת התרשמה כי אין צורך בעונש נוסף (gettyimages)