תמונות

הפעם, הכשלון לא נפל רק עליו. בניון עם נאתכו (צילום" אלן שיבר)