תמונות

שרון אברהמי בפסק הזמן של הפועל ת&"א (מור שאולי)