תמונות

והקהל יצא מסופק, למרות שנאלץ להסתפק באימון (אלן שיבר)