תמונות

לא ככה קיוו בב"ש שהקשר יראה העונה (אלן שיבר)