תמונות

ומה שראנוב המסכן יכול לעשות? (צילום: אלן שיבר)